Kvalitet:

  • At vores produktionsprocesser styres og tilrettelægges således at kunden modtager en vare rettidigt, der er i overensstemmelse med den aftalte kvalitet.
  • At medarbejdernes kompetencer løbende udvikles gennem uddannelse og træning med henblik på at levere optimale ydelser og produkter.
  • At maskiner og udstyr forbedres kontinuerligt.
  • At vi har en kvalitetskultur i virksomheden, hvor der rapporteres forbedringsforslag og afvigelser, og hvor der ageres på disse.
  • At kvalitetsledelsessystemet vedligeholdes og udvikles løbende med. fokus på nuværende og fremtidige ønsker og forventninger fra kunderne