Miljø- arbejdsmiljøpolitik.

 • Vi vil fokusere på at producere produkter og serviceydelser med respekt for miljø og arbejdsmiljø.
 • Vi forpligtiger os til løbende at forbedre virksomhedens miljømæssige og arbejdsmiljømæssige præstation.
 • Vi vil arbejde for at fremme ”ansvarlighed” både i virksomheden, hos leverandører og blandt vores kunder.
 • Vi vil arbejde for at producere produkter og tjenesteydelser under miljømæssigt sikre forhold der minimerer risikoen for forurening af nærmiljø og sikrer medarbejdernes helbred og trivsel.
 • Vi vil være kritiske, i forhold til kunder og deres valg af materialer, forbrugsstoffer og sikker anvendelse, så vidt vi har muligheder for at påvirke det.
 •  Alle medarbejdere er forpligtet til at:
  • Informere ledelsen om overtrædelse af de interne miljø- og arbejdsmiljøkrav samt ”near miss” hændelser.
  • løse enhver opgave ud fra gældende retningslinjer i vores ledelsessystem.
  • følge gældende lovgivning.
  • Informere ledelsen med forslag der kan forbedre vores miljø og arbejdsmiljømæssige forhold.
  • Motivere eksterne samarbejds- og servicepartnere og gribe ind såfremt de overtræder gældende love og vore politikker når de arbejder på vore vegne.